اولین رونمایی

دیروز مامان رفت پیش خانم دکتر و من توسط سونوگرافی برای اولین بار رونمایی کردم!از خود راضی

طبق سونو گرافی من 6 هفته و چهار روز دارم.عینک

حال مامان زیاد خوش نیست و مدام حالت تهوع داره!سبز

من خیلی سعی میکنم نی نی خوبی باشم ولی چیکار کنم دیگه بیشتر از این نمیتونم!ناراحت

/ 0 نظر / 148 بازدید