تکون تکون!!

تکونهای بچه تو دل مامان چقدر میتونه مهم باشه؟متفکر

یه مامان چه حسی داره وقتی یه چیزی از داخل قلقلکش میده؟متفکر

من که نمیدونم و احیانا هیچ وقت هم نخواهم دونست!!نیشخند

من کلا نی نی کم تکونی هستم!  شاید میخوام همه انرژیم رو بذارم باسه وختی دینا اومدم!شیطان شایدم حالشو ندارم تکون بخورم!خمیازه یکی دوروز پیش حدودا 24 ساعت تکون نخوردم!نیشخند و مامانی بیچاره تا مرز دق و سکته پیش رفت! نگران

رفته بود دکتر  تا خانومه میخواست صدای قلبم رو بشنوه شیطونیم گل کرد و نذاشتم! اشکای مامان گوله گوله ریختند پایین! ناراحتدیگه نمیتونست جلوی اشکاش رو بگیره! خانومه هم دلش سوخته بود هی میگیفت عزیم من که هنوز حرفی نزدم تو چرا گریه میکنی؟ پاشو یه کم بشین.بعد دوباره سعی کرد این بار دلم برای مامانی سوخت و زود خودمونشون دادم مامان میخندید ولی هنوز گریه میکرد!!ناراحت

راستش تا الان نمیدونستم که منم باسش انقدر عزیزم! قلبفکر نمیکردم حالا که هنوز زیاد بزرگ نشدم اینجوری بهم دل بسته باشه. قلبوقتی دیدم دغدغه مامان فعلا همین تکون خوردنای منه سعی کردم بیشتر تکون بخورم! از خود راضی

مثل همین الان که یه لگد نثار شکمش کردم!نیشخند گاهی هم جفت پا میپرم رو مثانه اش!!!شیطانخنده

/ 2 نظر / 158 بازدید
بابایی

قربون گل پسر خوشتیپم برم.[ماچ][قلب] ناگفته نمونه منم خیلی نگران شدم که تکون نمی خوردی. همیشه تکون بخور.[چشمک]

مامان آریو

آخی میفهمم چه فازی میده تکون نی نی,نی نی منم تو تیر به دنیا میاد,