احوالات این روزهام

گفته باشم تصقیر من نیستا!!!! بازنده

این مامانی داره خیلی غذا میخوره فردا پس فرداس که دیگه از در تو نیادنگران ولی من از حالا بگم تصقیر من نیست!!! من انقدر بچه آروم و خوبی هستم که نگووووقلب

انقدر آرومم که مامان اکثر اوقات نگران منه که چرا انقدر کم تکون میخورم!!خجالت

چند وقت پیش مامان و بابا و آویسا و دوربین با کلی ذوق و شوق رفتن سونوگرافی تا جنسیت منو تشخیص بدن خیال باطلولی دکتره انقدر ناشی بود که نتونست تشخیص بده!!! و هر سه مخصوصا مامان و بابا موندن تو خماری! خنده

آبجی کوچولوم قلبخیلی وقت ها باهام حرف میزنه و من عشق میکنم. صدای کوچولوش رو خیلی دوست دارم. قلب

و بیشترین تکون رو وقتی میخورم که مامان داره آروم برای اون لالایی میخونه!ماچ

/ 0 نظر / 85 بازدید