فرهنگ لغات آوشک

این فرهنگ بر اساس سن آوش مرتب شده است

 

11 ماهگی ( 11 کلمه)

 

اِده (ede)  : اولین کلمه ای که آوش به زبون آورد یعنی بده لبخند

بابا (bَabَa) :  دومین کلمه آوش تشویق

ننه (nana) :  یکی دو ماه به مامان میگفت ننه!!!آخ

ماما (mَamَa) : بعضی مواقع برای به دست آوردن دل مامان میگهنیشخند

مَ مَ  (mama) : همان می می که به شدت به آن وابسته شده است!!نگران

نای نای  (nَay nَay) : نوای هر گونه آهنگ! هورامعمولا گوشی مامان دستشه و میگه نای نایچشمک

دَدَ (dada) : همان دَدَر، معمولا با گریه به دنبال بابایی میدوه و میگه دَدَ!!گریه

دی دی (didi) : هرگونه وسیله نقلیه اعم از سه چرخه خودش یا ماشین باباییمژه

پو (poo) : توپ با غنچه کردن لب ها گفته میشود!زبان

بَ بَ (ba ba) :  بَه بَه هر گونه خوراکی گفته میشود خوشمزه

آب (ab) :   آب! جلوی یخچال می ایسته و با اشاره به آب سرد کن با حالت با مزه ای میگه آب


12 ماهگی (5 کلمه)

گُل (gol)  392619_flowerysmile.gif

دا (dَa) :  دالی

نی نی (nini) : هر گونه عروسک یا بچه کوچک!856919_smilie_baby_084.gif

تا تا (tَa tَa) : تاب تاب  667919_treeswing.gif

بَ ( ba) : نوای ببعی!! وقتی میپرسیم ببعی چی میگه با یه صدای کلفت میگه بَ!!

 

13 ماهگی (  8 کلمه)

 

آگا (Aga) : آقا   17402_(64).gif

کو (Koo) : کو دیگه!!! 707019_happy.gif

گو (goo): گوش!192619_prabbitsmiley.gif

تیو (tiyoo): کیو!! نوای تفنگ!208219_parssmile_v08.gif

 

نــــــا (Nَa) : با نون مشدد! یعنی نازی به خشن ترین صورت ممکن ناز میکنه!آخ

 

دَخ (Dakh) : یخ!نیشخند

 

گُ (go) : گوجه!!!!!!!!تعجبقهقهه

اینا (Ina) : در جواب به چی میخوای یا کجاست؟  با اشاره به شیئ مورد نظر!زبان

 

14 و 15 ماهگی (20 کلمه)

 

اپش  (apsh)  : کفشنیشخند

گو  (goo) : انگورتعجب

دا  (da) : داییقلب

آنا (ana) : مامان!!کلافه

دی دی  (DiDi)  : سی دی!! بیشتر از هر اسباب بازی با سی دی بازی میکنه مهندس کوچولومون!عینک

آدی (Adi) :  آبجی به آویسا میگه آدی عچقمقلب

تا تا آبابا (Ta Ta Ababa) :  همون تاب تاب عباسی!!نیشخند

عَت (At):  ساعت! علاقه شدید به ساعت بابا حاجی داره.از خود راضی

اَدا  (adَa): اَلو!!تعجب

آدا (Ada): لقب جدید آویسا!قلب

اِتا(eta): کتابیول

عمَ (Ama): عمه!از خود راضی

اُلا (Ola) : الاغنیشخند

آپ (Ap) : هاپوزبان

 نان (Nَan) : همون نون خودمون!! یه همچین بچه باکلاسی داریم ما!!! نیشخند

عٍِنَ (Ena): عینک!یول

بَبَ (baba) : بغل! برای بغل شدن دست هاشو میگیره بالا و تند تند میگه بب!بغل

پا (Pَa) : همون پا دیگه!!نیشخند

دا (dَa) : هر چیز داغی اعم از بخاری قابلمه غذا قوری چایی!مژه

اَلا (alla) : الله! مهرنماز ، قرآن و هر جیز مذهبی (یه همچین پسر متدینی داریم ما!) چشمک

 

16 تا 21 ماهگی (55 کلمه)

 

خیلی وقته کلمات آوش رو ننوشتم. اصلا وقت نمیکنم خیلی درگیرم و الان تا جاییکه ذهنم یاری میکنه این چند ماه رو مینویسم.

 

داگ : داغ

بُجُگ: بزرگ

دوگ: دوغ

اَمی: حمید (بابایی حمید)

بالا: بالا دیگه!!

کوتی: کوچیک

آتُ : قاشق

لَلَ : چنگال!!!
اَبَته : البته!!!

آمدم: همون اومدم خودمون

آجی: آبجی

بُلو: بلوز

دپتَ: دفتر

عَت: عکس

اَلو: گوشی

گاگا:آقا

آنوم: خانوم

آله: خاله

آنی: هانی!! عاشق آهنگ هانی شهرامه!

دامپ: لامپ

داییه: دایره

آبی: آبی

دَد :زرد

تَب: سبز

آلا: مهر نماز!

باجی: باب اسفنجی

پاتی: پاتریک

کوتی: کیتی

مایی: ماهی

اَذا :غذا

اَلام: سلام

مو: همون مو

جوجی: جوجه

اُلاگ: الاغ

لولا: کارتون لولا

بادوم: بادام!

پِتِ: پسته

باز: کلمه امری به معنای باز کن!!

گوت: گوش

موس: موز

 

پا: کفش

مَنو: ممنون

گوگولی: صوت ذوق زدگی!! همراه با لپ کشاندن!!

گاز: گاز گرفتن

گار گار : کلاغ

بُ: بُردن

اَف: رفتن

کا: کار

تو تو: فلوت!

لاک: لاک ناخن

 آبَت: آوش

آدایی: لغب جدید آویسا وقتی محبت آوش زیاد میشود!!

منیر: پنیر

ماس: ماست

میمی: بینی

 

22 ماهگی

هَنانه: هندونه!

بُلوس: بلوز

اَلا: چنگال

تَیه: کره

مامان دون: مامان جون

کاسه: کاسه دیگه!!

پُتو: پتو

توتی: ترشی

آتون: کارتون

پِله: همون پله

آبیدا: آویسا

ماشین: ماشین

گاچ: قارچ

هَتی: هستی

مویین: معین پسر دایی مهدی

متی: متین پسر دایی حمید

آدی: هادی پسر دایی حمید

آدام: آرسام پسر دایی حسین

 

 

 


/ 0 نظر / 87 بازدید